Διαγωνισμός

ΣΕΝΣΟΡΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γ-ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ AIMOΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΑ AKRA 16CM,11,5FR Γ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΕΝΣΟΡΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΗΣ ΟΞΥΜΕΤΡΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ Γ-ΣΕΤ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ AIMOΚΑΘΑΡΣΗΣ ΜΕ ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΑ AKRA 16CM,11,5FR Γ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/11/2021 12:48
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/11/2021 12:48
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/11/2021 09:10
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 3.641,57 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
9073
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
263-200-1790/07-10-2021
Αριθμός Απόφασης:
2970§4/29-10-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ, ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ

Υπό Προμήθεια Είδη