Διαγωνισμός

2η επανάληψη: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΡΩΤΙΔΟΣ (SHUNT) ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΛΟΝΙ - ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
2η επανάληψη: ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΕΝΔΑΡΤΗΡΕΚΤΟΜΗΣ ΚΑΡΩΤΙΔΟΣ (SHUNT) ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΛΟΝΙ - ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
04/01/2019 14:44
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
04/01/2019 14:44
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2019 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 2.790,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1786
Έτος Διαγωνισμού:
2018
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1405/9-11-2018
Αριθμός Απόφασης:
1735§3/2018
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη