Διαγωνισμός

ΧΕΙΡ. ΣΕΝΤΟΝΙ ΣΧΙΣΤΟ 125Χ150

Τίτλος - Περιγραφή:
ΧΕΙΡ. ΣΕΝΤΟΝΙ ΣΧΙΣΤΟ 125Χ150
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/01/2019 09:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/01/2019 09:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2019 10:15
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 716,72 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1787
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
667-1498/4-12-18
Αριθμός Απόφασης:
1825§5/18
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη