Διαγωνισμός

ΤΟΝΕΡ: HP ΓΙΑ LASERJET PRO 300 COLOR MFP M375 (BLACK, 4.000 ΣΕΛΙΔΩΝ)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΤΟΝΕΡ: HP ΓΙΑ LASERJET PRO 300 COLOR MFP M375 (BLACK, 4.000 ΣΕΛΙΔΩΝ)
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/01/2019 10:38
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/01/2019 10:38
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2019 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 100,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1790
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1261
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1369/30-10-2018
Αριθμός Απόφασης:
1742§2/2018
Τμήμα:
ΥΠΟΔ/ΝΣΕΙΣ ΟΙΚ-ΔΙΟΙΚ

Υπό Προμήθεια Είδη