Διαγωνισμός

ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΚ.10 ΤΜΧ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΤΡΙΓΩΝΑΚΙΑ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΚ.10 ΤΜΧ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/01/2019 12:41
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/01/2019 12:41
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2019 11:41
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 271,20 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1791
Έτος Διαγωνισμού:
2018
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1401/9-11-2018
Αριθμός Απόφασης:
1745§4/2018
Τμήμα:
ΤΕΠ

Υπό Προμήθεια Είδη