Διαγωνισμός

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ(16MM)-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ(18MM)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ(16MM)-ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΙ ΜΑΛΑΚΟΙ ΦΑΚΟΙ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ(18MM)
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/01/2019 14:04
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/01/2019 14:04
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2019 10:04
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 800,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1792
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
608/23-5-18
Αριθμός Απόφασης:
17/03-01-19
Τμήμα:
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ

Υπό Προμήθεια Είδη