Διαγωνισμός

ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΓΚΟΦΡΕ-ΠΑΚΕΤΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΓΚΟΦΡΕ-ΠΑΚΕΤΟ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/01/2019 14:54
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/01/2019 14:54
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2019 09:54
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 14.724,69 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1794
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1381
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
36-1566/14-12-18
Αριθμός Απόφασης:
20§3/19
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Υπό Προμήθεια Είδη