Διαγωνισμός

ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ HOLTER

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΟ HOLTER
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/01/2019 15:31
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/01/2019 15:31
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2019 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 9.040,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1795
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1464/30-11-18
Αριθμός Απόφασης:
24/03-01-2019
Τμήμα:
ΑΙΜΟΔΥΝΑΜΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη