Διαγωνισμός

ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ (U.P.S.) ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) BATTERY COUPLER (ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΙΚΟΣΙΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΗΣ ΠΑΡΟΧΕΙΣ ΙΣΧΥΟΣ (U.P.S.) ΚΑΙ ΕΝΟΣ (1) BATTERY COUPLER (ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ)
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/01/2019 09:01
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2019 09:01
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
16/01/2019 15:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 24.800,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1828
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
889
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
T.Y. 149/19-9-18
Αριθμός Απόφασης:
1194/32/17-10-18
Τμήμα:
Τ.Υ.

Υπό Προμήθεια Είδη