Διαγωνισμός

ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΡΕ 1000

Τίτλος - Περιγραφή:
ΦΙΛΤΡΑ ΠΛΑΣΜΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΡΕ 1000
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/01/2019 14:29
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2019 14:29
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/01/2019 12:45
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 5.966,40 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1829
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
5-16/10-1-19
Αριθμός Απόφασης:
70§1/19
Τμήμα:
ΜΕΘ ΠΑΙΔΩΝ

Παρατηρήσεις

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ

Υπό Προμήθεια Είδη