Διαγωνισμός

2η επανάληψη: GLUCOSE 75GR

Τίτλος - Περιγραφή:
2η επανάληψη: GLUCOSE 75GR
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/01/2019 13:06
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2019 13:06
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/01/2019 11:06
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 796,70 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1830
Έτος Διαγωνισμού:
2018
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1407/9-11-2018
Αριθμός Απόφασης:
1745§5/2018
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη