Διαγωνισμός

ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 13G X 10-15CM ΜΕ ΟΔΗΓΟ-ΒΕΛΟΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 15G X 10MM-48MM

Τίτλος - Περιγραφή:
ΒΕΛΟΝΕΣ ΟΣΤΕΟΜΥΕΛΙΚΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ 13G X 10-15CM ΜΕ ΟΔΗΓΟ-ΒΕΛΟΝΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΥ ΜΗΚΟΥΣ 15G X 10MM-48MM
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/01/2019 14:40
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2019 14:40
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/01/2019 11:21
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 998,20 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1831
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
3-15/10-1-19
Αριθμός Απόφασης:
70§2/19
Τμήμα:
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ -ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΩΝ

Παρατηρήσεις

ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΝ

Υπό Προμήθεια Είδη