Διαγωνισμός

1η επανάληψη: ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ (PROBES) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TRANSIT TIME ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ (20 ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΜΧ)

Τίτλος - Περιγραφή:
1η επανάληψη: ΜΟΡΦΟΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ (PROBES) ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TRANSIT TIME ΓΙΑ ΜΕΤΡΗΣΗ ΡΟΗΣ ΜΟΣΧΕΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΟΡΤΟΣΤΕΦΑΝΙΑΙΑΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ (20 ΧΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΤΜΧ)
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/01/2019 14:29
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2019 14:29
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/01/2019 10:29
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 6.820,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1832
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1476/3-12-2018
Αριθμός Απόφασης:
1803§5/2018
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη