Διαγωνισμός

2η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΒOΥΤΙΛΙΚΟ ΕΣΤΕΡΑ Η ΠΟΛΥΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ ΠΛΑΤΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 5 MM ΓΙΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜ. 75(ΕΚ) ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (ΧΙΛ) 65

Τίτλος - Περιγραφή:
2η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΡΑΜΜΑ ΠΛΕΚΤΟΥ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΑ ΕΠΙΚΑΛΥΜΜΕΝΟΥ ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΒOΥΤΙΛΙΚΟ ΕΣΤΕΡΑ Η ΠΟΛΥΒΟΥΤΥΛΕΝΙΟ ΠΛΑΤΟΣ ΡΑΜΜΑΤΟΣ 5 MM ΓΙΑ ΠΕΡΙΔΕΣΗ ΤΡΑΧΗΛΟΥ ΜΗΚΟΣ ΡΑΜΜ. 75(ΕΚ) ΜΗΚΟΣ ΒΕΛΟΝΗΣ (ΧΙΛ) 65
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/01/2019 10:30
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2019 10:30
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/01/2019 10:45
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 40,68 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1834
Έτος Διαγωνισμού:
2018
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1426/23-11-2018
Αριθμός Απόφασης:
1745§2/2018
Τμήμα:
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη