Διαγωνισμός

1η επαναληψη: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ --API CAUX 25 ΤΑΙΝΙΕΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
1η επαναληψη: ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΥΤΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ --API CAUX 25 ΤΑΙΝΙΕΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/01/2019 13:38
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2019 13:38
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/01/2019 11:38
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.800,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1835
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1470/30-11-2018
Αριθμός Απόφασης:
1818§2/2018
Τμήμα:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Υπό Προμήθεια Είδη