Διαγωνισμός

1Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ MONSEL'S 100 ML / FL-ΔΙΑΛΥΜΑ LUGOL FL 200 ML / FL

Τίτλος - Περιγραφή:
1Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΔΙΑΛΥΜΑ MONSEL'S 100 ML / FL-ΔΙΑΛΥΜΑ LUGOL FL 200 ML / FL
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
11/01/2019 08:57
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
11/01/2019 08:57
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
18/01/2019 10:57
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 783,06 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
1836
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1490/4-12-2018
Αριθμός Απόφασης:
1778§3/2018
Τμήμα:
ΤΕΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη