Διαγωνισμός

1η Επανάληψη: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 38 BAR ΠΡΕΣΑΣ ΤΥΠΟΥ PASSAT MP 83101 K 301989

Τίτλος - Περιγραφή:
1η Επανάληψη: ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ 38 BAR ΠΡΕΣΑΣ ΤΥΠΟΥ PASSAT MP 83101 K 301989
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/07/2019 13:10
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/07/2019 13:10
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/07/2019 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 5.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3092
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1429
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
TY 112/26-6-2016
Αριθμός Απόφασης:
1280/2019
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπό Προμήθεια Είδη