Διαγωνισμός

1η επανάληψη: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
1η επανάληψη: ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/07/2019 13:35
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/07/2019 13:35
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
17/07/2019 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 14.910,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3094
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1014/25-6-2019
Αριθμός Απόφασης:
1303§1/2019
Τμήμα:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Παρατηρήσεις

ΕΠΕΙΓΟΝ!!!       ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Υπό Προμήθεια Είδη