Διαγωνισμός

ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ 20%- ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΓΛΟΥΤΑΡΑΛΔΕΥΔΗ 20%- ΥΓΡΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΟ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
16/07/2019 11:05
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/07/2019 11:05
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/07/2019 11:05
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 2.985,92 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3102
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1351
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
89/1008/25-6-2019
Αριθμός Απόφασης:
1307§ 1
Τμήμα:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Παρατηρήσεις

επισυνάπτονται προδιαγραφές

υπερ επειγον

Υπό Προμήθεια Είδη