Διαγωνισμός

ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20MM

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΚΕΚΑΜΕΝΟΣ ΣΦΙΓΚΤΗΡΟΤΟΜΟΣ ΤΡΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ 20MM
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
16/07/2019 11:27
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/07/2019 11:27
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/07/2019 11:27
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 14.779,27 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3104
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1009/25-6-2019
Αριθμός Απόφασης:
1307§ 2
Τμήμα:
ERCP

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΠΕΙΓΟΝ

Υπό Προμήθεια Είδη