Διαγωνισμός

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ GETINGE HS 6613 AR-2

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΙΒΑΝΟΥ ΤΥΠΟΥ GETINGE HS 6613 AR-2
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
16/07/2019 12:37
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/07/2019 12:37
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/07/2019 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 8.400,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3110
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1429 & 889
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
Τ.Υ 124/10-7-2019
Αριθμός Απόφασης:
1383/2019
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπό Προμήθεια Είδη