Διαγωνισμός

ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 20FR ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ PULL Η PUSH ΤΕΧΝΙΚΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΕΤ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ 20FR ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΔΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΣΤΟΜΙΑΣ PULL Η PUSH ΤΕΧΝΙΚΗΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/07/2019 13:21
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/07/2019 13:21
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/07/2019 13:21
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.581,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3129
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
429/1024/27-6-2019
Αριθμός Απόφασης:
1309 § 5
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Παρατηρήσεις

επισυνάπτονται προδιαγραφές

Υπό Προμήθεια Είδη