Διαγωνισμός

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΠΛΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ ΜΕΣΩ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
-
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/07/2019 13:33
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/07/2019 13:33
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/07/2019 13:33
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 942,40 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3130
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
425/1004/25-6-2019
Αριθμός Απόφασης:
1309§ 4
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Παρατηρήσεις

επισυνάπτονται προδιαγραφές

Υπό Προμήθεια Είδη