Διαγωνισμός

ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΔΙΑΦΟΡΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΣΟΓΕΙΟΥ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/07/2019 13:38
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/07/2019 13:38
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/07/2019 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 3.159,52 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3131
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
61-1031/27-6-2019
Αριθμός Απόφασης:
1325§7/2019
Τμήμα:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΙΣΟΓΕΙΟΥ

Παρατηρήσεις

ΕΠΕΙΓΟΝ

Υπό Προμήθεια Είδη