Διαγωνισμός

XAΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟ 125 gr

Τίτλος - Περιγραφή:
XAΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟ 125 gr
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/07/2019 14:02
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/07/2019 14:02
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/07/2019 10:02
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 13.771,44 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3132
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1381
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
14-1081/8-7-2019
Αριθμός Απόφασης:
1368§1/2019
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!!  ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΛ: 2810392188

Υπό Προμήθεια Είδη