Διαγωνισμός

ΦΑΚΕΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ IN VIVO 25X32

Τίτλος - Περιγραφή:
ΦΑΚΕΛΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ IN VIVO 25X32
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/07/2019 14:15
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/07/2019 14:15
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/07/2019 10:15
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 607,60 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3133
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1293
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
8-1051/2-7-2019
Αριθμός Απόφασης:
1336§1/2019
Τμήμα:
ΠΥΡHΝΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ-ΙΝ VIVO

Παρατηρήσεις

ΕΠΕΙΓΟΝ

Υπό Προμήθεια Είδη