Διαγωνισμός

ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 8Χ19

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΡΤΕΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ 8Χ19
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
19/07/2019 15:12
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
19/07/2019 15:12
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
24/07/2019 11:12
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 600,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3137
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1293
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1141/16-7-2019
Αριθμός Απόφασης:
1430/2019
Τμήμα:
ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ

Παρατηρήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!! ΣΤΟ ΠΑΧΟΣ ΤΗΣ ΚΑΡΤΕΛΛΑΣ Ο ΤΥΠΟΓΡΑΦΟΣ ΝΑ ΣΤΕΙΛΕΙ ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ

ΕΠΕΙΓΟΝ!!!

Υπό Προμήθεια Είδη