Διαγωνισμός

ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΡΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΔΑΚΤΥΛΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΟΡΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΥΠΕΡΔΑΚΤΥΛΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/10/2019 11:18
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/10/2019 11:18
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
07/10/2019 09:18
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 12.500,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3650
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1296/5-9-2019
Αριθμός Απόφασης:
1915§6/2019
Τμήμα:
ΚΑΡΔΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

Υπό Προμήθεια Είδη