Διαγωνισμός

ΣΕΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ -ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ONE DAY PUMB SET)

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΕΤ ΑΝΤΛΗΣΗΣ -ΘΗΛΑΣΤΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ONE DAY PUMB SET)
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
02/10/2019 14:06
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
02/10/2019 14:06
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 09:06
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 446,40 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3652
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
55-1326/10-9-2019
Αριθμός Απόφασης:
1914§4/2019
Τμήμα:
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ

Υπό Προμήθεια Είδη