Διαγωνισμός

ΚΑΡΜΠΟΝΟΤΑΙΝΙΑ ΜΕΛΑΝΙ TTR PREMIUM WAX 90X74

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΑΡΜΠΟΝΟΤΑΙΝΙΑ ΜΕΛΑΝΙ TTR PREMIUM WAX 90X74
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
09/10/2019 08:23
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
09/10/2019 08:23
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/10/2019 08:23
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3688
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1261
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1398/2-10-2019
Αριθμός Απόφασης:
1979/2019§6
Τμήμα:
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Υπό Προμήθεια Είδη