Διαγωνισμός

1η επανάληψη: ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
1η επανάληψη: ΡΥΓΧΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
16/01/2020 08:57
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/01/2020 08:57
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
23/01/2020 09:57
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.600,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4238
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1841
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1749/13-12-2019
Αριθμός Απόφασης:
2538 § 4/2019
Τμήμα:
ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ

Υπό Προμήθεια Είδη