Διαγωνισμός

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ α) ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ β) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ γ) ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ , ΠΥΡ. ΙΑΤΡΙΚΗ, ΑΚΤ/ΚΟΥ ΚΑΙ Μ.Τ.Ν.

Τίτλος - Περιγραφή:
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ α) ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ β) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΚΑΙ γ) ΘΥΡΟΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ , ΠΥΡ. ΙΑΤΡΙΚΗ, ΑΚΤ/ΚΟΥ ΚΑΙ Μ.Τ.Ν.
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
20/01/2020 09:10
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
20/01/2020 09:10
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/01/2020 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 23.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4245
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
7112 & 0889
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
ΤΥ 28/13-2-2019
Αριθμός Απόφασης:
ΔΣ 628/17/30-10-2019
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Παρατηρήσεις

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΟΥ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ.

Η ΕΠΙΣΥΝΑΨΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.

Υπό Προμήθεια Είδη