Διαγωνισμός

ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ 900 GR ΠΕΡΙΠΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΒΡΕΦΙΚΟ ΓΑΛΑ ΠΡΩΤΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΣΚΟΝΗΣ 900 GR ΠΕΡΙΠΟΥ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
24/01/2020 08:53
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
24/01/2020 08:53
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
27/01/2020 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 3.610,71 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
4254
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
6-80/22-1-2020
Αριθμός Απόφασης:
65/2020
Τμήμα:
ΝΕΟΓΝΟΛΟΓΙΚΗ

Υπό Προμήθεια Είδη