Διαγωνισμός

ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΜΕ ΙΠΠΕΙΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΠΟΥΛΩΤΙΚΟ ΣΠΡΕΥ ΜΕ ΙΠΠΕΙΟΥ ΚΟΛΛΑΓΟΝΟΥ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
21/05/2020 12:21
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
21/05/2020 12:21
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
28/05/2020 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.977,50 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5020
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
343/3-3-20
Αριθμός Απόφασης:
956§5/20
Τμήμα:
ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗ

Υπό Προμήθεια Είδη