Διαγωνισμός

ΣΥΣΚΕΥΗ AUTO CPAP ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΥΣΚΕΥΗ AUTO CPAP ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ ΟΞΥΓΟΝΟΥ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
29/05/2020 13:17
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
29/05/2020 13:17
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
05/06/2020 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 8.929,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5083
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
7131
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
ΤΥ 126/25-05-2020
Αριθμός Απόφασης:
266/25-05-2020
Τμήμα:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

Διευκρινίσεις

01/06/2020 10:38

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΕΤΕ ΑYΛΑ BARCODE

Υπό Προμήθεια Είδη