Διαγωνισμός

ΚΙΤ ΑΝΟΣΟΑΝΊΧΝΕΥΣΗς ΜΕ ΤΥΡΑΜΊΔΗ ΓΙΑ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΜΈΝΕς ΜΟΡΦΈς ΜΟΡΊΩΝ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΚΙΤ ΑΝΟΣΟΑΝΊΧΝΕΥΣΗς ΜΕ ΤΥΡΑΜΊΔΗ ΓΙΑ ΦΩΣΦΟΡΥΛΙΩΜΈΝΕς ΜΟΡΦΈς ΜΟΡΊΩΝ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
27/07/2020 08:02
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
27/07/2020 08:02
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
31/07/2020 09:50
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 10.200,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5448
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
909/17-7-2020
Αριθμός Απόφασης:
1407§3/20
Τμήμα:
ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΤΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Υπό Προμήθεια Είδη