Διαγωνισμός

Σύστημα διαπρωκτικής πρόσβασης για εκτομή αλλοιώσεων του ορθού και του κατώτερου σιγμοειδούς μικροχειρουργικά(TAMIS)

Τίτλος - Περιγραφή:
Σύστημα διαπρωκτικής πρόσβασης για εκτομή αλλοιώσεων του ορθού και του κατώτερου σιγμοειδούς μικροχειρουργικά(TAMIS)
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
29/07/2020 14:52
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
29/07/2020 14:52
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
31/07/2020 09:52
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 992,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5456
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
979/29-7-2020 ΧΟΓΚ
Αριθμός Απόφασης:
1465/ 2020
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Παρατηρήσεις

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΤΕΙΛΤΕ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

επείγον- προγραμματισμένο χειρουργείο 31 Ιουλίου

Υπό Προμήθεια Είδη