Διαγωνισμός

ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ CLIPS ΑΓΓΕΙΩΝ Μ.Χ. MEDIUM

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΤΡΑΥΜΑΤΙΚΑ CLIPS ΑΓΓΕΙΩΝ Μ.Χ. MEDIUM
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
31/07/2020 10:06
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
31/07/2020 10:06
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
07/08/2020 09:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.921,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5467
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
905/16-7-2020
Αριθμός Απόφασης:
1411§4/20
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Παρατηρήσεις

ΔΕΙΓΜΑ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη