Διαγωνισμός

ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΠΙΚΑΡΔΙΑΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΒΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΑ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
31/07/2020 10:34
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
31/07/2020 10:34
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
07/08/2020 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 3.720,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5469
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
437-906/16-7-2020
Αριθμός Απόφασης:
1411§3/20
Τμήμα:
ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ

Παρατηρήσεις

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΧΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη