Διαγωνισμός

5η μερική επανάληψη του 8453 ( 8572): XΗΜΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 19ΜΜ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
5η μερική επανάληψη του 8453 ( 8572): XΗΜΙΚΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ 19ΜΜ ΣΕ ΡΟΛΛΟ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
08/10/2021 11:33
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
08/10/2021 11:33
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
15/10/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 97,34 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8748
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
117-1366/13-7-2021
Αριθμός Απόφασης:
2298§1/2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ

Παρατηρήσεις

ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη