Διαγωνισμός

ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΗ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΡΜΑΡΙΟ ΚΛΕΙΣΤΟ-ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΗΜΙΚΛΕΙΣΤΗ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
15/07/2019 13:33
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
15/07/2019 13:33
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/07/2019 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 600,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3095
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
9292
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
ΤΥ98/18-6-2019
Αριθμός Απόφασης:
1249§2/2019
Τμήμα:
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Υπό Προμήθεια Είδη