Διαγωνισμός

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V-200Ah ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) Νο2&Νο3

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ (ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ) ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 12V-200Ah ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΖΕΥΓΩΝ (Η/Ζ) Νο2&Νο3
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
16/07/2019 09:47
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
16/07/2019 09:47
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
19/07/2019 12:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.100,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3098
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1429
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
Τ.Υ.95/5-6-2019
Αριθμός Απόφασης:
1116/2019
Τμήμα:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Υπό Προμήθεια Είδη