Διαγωνισμός

2η επανάληψη: ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΠ

Τίτλος - Περιγραφή:
2η επανάληψη: ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΠ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
18/07/2019 12:02
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
18/07/2019 12:02
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
25/07/2019 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.647,96 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
3128
Έτος Διαγωνισμού:
2019
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
824/21-5-2019
Αριθμός Απόφασης:
1039§2/2019
Τμήμα:
ΤΕΠ

Παρατηρήσεις

υποχρεωτικό δείγμα επί ποινή απόρριψης 

Υπό Προμήθεια Είδη