Διαγωνισμός

ΤΟΝΕΡ: LEXMARK ΓΙΑ E 260 360 460 3 500 ΣΕΛΙΔΩΝ 1899

Τίτλος - Περιγραφή:
ΤΟΝΕΡ: LEXMARK ΓΙΑ E 260 360 460 3 500 ΣΕΛΙΔΩΝ 1899
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
31/07/2020 14:44
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
31/07/2020 14:44
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
04/08/2020 11:44
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 108,87 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
5473
Έτος Διαγωνισμού:
2020
ΚΑΕ:
1261
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑΜ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
17/950/24-7-2020
Αριθμός Απόφασης:
1425§2020
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΥΠΑ

Παρατηρήσεις

επείγον

Υπό Προμήθεια Είδη