Διαγωνισμός

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/10/2021 12:17
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/10/2021 12:17
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/10/2021 10:10
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 7.670,16 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8732
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
23-1703/21-09-2021
Αριθμός Απόφασης:
2746§1/29-9-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΑΣ

Υπό Προμήθεια Είδη