Διαγωνισμός

ΣΚΟΥΦΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3 WAY ΑΠΛΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΣΚΟΥΦΙ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΙΑΤΡΗΤΗ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΟ ΠΙΣΩ-ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ 3 WAY ΑΠΛΑ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/10/2021 13:07
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/10/2021 13:07
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/10/2021 10:30
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 14.920,50 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8734
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
151-1649/13-09-2021
Αριθμός Απόφασης:
2746§3/21
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΑΠΟΘΗΚΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παρατηρήσεις

ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΟ 67030 ΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη