Διαγωνισμός

ΤΥΡΙ EDAM-REGATO/ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ/ΓΑΛΑ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΤΥΡΙ EDAM-REGATO/ΤΥΡΑΚΙΑ ΤΡΙΓΩΝΑ/ΓΑΛΑ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/10/2021 13:51
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/10/2021 13:51
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/10/2021 10:50
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 12.866,52 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8736
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1511
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
40-1599/07-09-2021
Αριθμός Απόφασης:
2752§3/21
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Υπό Προμήθεια Είδη