Διαγωνισμός

ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Τίτλος - Περιγραφή:
ΤΡΟΦΙΜΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/10/2021 14:23
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/10/2021 14:23
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/10/2021 11:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 13.838,51 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8737
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1511
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
39-41-1601-1600/7-9-2021
Αριθμός Απόφασης:
2752§2/21
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Υπό Προμήθεια Είδη