Διαγωνισμός

TEST ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΕΡΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΕ ISONIAZID, ETHIONAMIDE, FLUOROQUINOLONES ΚΑΙ SECOND LINE AMINOGLYCOSIDES ΜΕ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ REAL TIME PCR, ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΤΥΕΛΩΝ ΚΑΙ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ EXTRACTION ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 90 MIN.

Τίτλος - Περιγραφή:
TEST ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΕΡΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΕ ISONIAZID, ETHIONAMIDE, FLUOROQUINOLONES ΚΑΙ SECOND LINE AMINOGLYCOSIDES ΜΕ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ REAL TIME PCR, ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΤΥΕΛΩΝ ΚΑΙ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ EXTRACTION ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 90 MIN.
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
06/10/2021 15:27
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
06/10/2021 15:27
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
13/10/2021 10:27
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 4.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8739
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1359
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
1050/31-5-21
Αριθμός Απόφασης:
2672/21-9-21 ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 15792/15-9-21
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ

Παρατηρήσεις

τμηματική παράδοση

TEST ΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΥΠΕΡΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΜΥΚΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗΣ ΣΕ ISONIAZID, ETHIONAMIDE, FLUOROQUINOLONES ΚΑΙ SECOND LINE AMINOGLYCOSIDES ΜΕ ΗΜΙΠΟΣΟΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ REAL TIME PCR, ΑΜΕΣΑ ΣΕ ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΠΤΥΕΛΩΝ ΚΑΙ ΒΡΟΓΧΙΚΩΝ, ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΗ EXTRACTION ΣΕ ΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΠΟΥ 90 MIN.(ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ Ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ)

Υπό Προμήθεια Είδη