Διαγωνισμός

ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥ COVID-19

Τίτλος - Περιγραφή:
ΕΠΙΣΤΟΜΙΟ ΜΕ ΑΣΠΙΔΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΆ ΤΟΥ COVID-19
Φορέας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
E-mail Επικοινωνίας:
Τηλέφωνο Επικοινωνίας:
Κατηγορία Προμήθειας:
-
Κατάσταση Διαγωνισμού:
Ολοκληρωμένος
Δημοσίευση:
07/10/2021 12:31
Έναρξη Υποβολής Προσφορών:
07/10/2021 12:31
Λήξη Υποβολής Προσφορών:
14/10/2021 10:00
Τόπος Διενέργειας:
Πανεπιστημιακό Γ.Ν. Ηρακλείου
Προϋπολογισμός:
€ 1.200,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)
Κριτήριο Κατακύρωσης:
Χαμηλότερη Τιμή
Αριθμός Διαγωνισμού:
8744
Έτος Διαγωνισμού:
2021
ΚΑΕ:
1311
Αριθμός αιτήματος ΑΔΑΜ:
-
Αριθμός ΑΔΑ για δέσμευση:
-
Αριθμός Πρωτοκόλλου Φορέα:
627/24-03-2021
Αριθμός Απόφασης:
2721/27-09-2021
Είδος Διαγωνισμού:
Προμήθεια
Τμήμα:
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥ

Υπό Προμήθεια Είδη